GDPR | easycase

GDPR

Vaše osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu www.easycase.eu. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii alebo vytváraní objednávky, uviesť nasledujúce údaje.

Fyzická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické a e-mailové spojenie

Právnická osoba:

  • Meno a priezvisko
  • Názov firmy
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické spojenie
  • IČO
  • IČ DPH, prípadne DIČ

Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať vašu platbu bankovým prevodom.

V prípade že požadujete doručenie objednávky na inú adresu než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Garancia vrátenia peňazí
Záruka najvyššej kvality
Made in EU Vyrobené v EU
easycase, Budatinska 22, Bratislava 85106, +421911474404, orders@easycase.eu
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info